Akcija

1.ZALIVNI SISTEMI

88

Popust  15 % , za avansne uplate  na materijal za izradu zalivnih sistema , za dogovorene projekte do 15.03.2019. godine.

Besplatna izrada rešenja i skice zalivnog sistema, za dogovorene projekte do 15.03.2019.godine.

 

2.BIODEKORACIJA I ODRZAVANJE BILJAKA U ENETRIJERIMA

24

Popust  20%, na uslugu održavanja biljaka na mesečnom nivou za nove ugovorene obaveze do 15.03.2019.

Vazna napomena:

Za nove dogovorene poslove biodekoracije odobravamo i dodatni popust od  10%,  na uslugu održavanja biljaka !